Miejsca

Dodaj do planera Usuń z planera
obiekty dziedzictwa kulturowego

Grodzisko Wczesnośredniowieczne w Lewiczynie

  • Nadleśnictwo: Grójec
Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Oddz. 239c L-ctwa Modrzewina.