Historie

Historie

Leśne Wątki Rzeczypospolitej

Publikacja wydana w 2018 roku przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych dotycząca leśnych aspektów w 100-leciu niepodległości. O tym, że w 1918 roku Polska odzyskała długo oczekiwaną niepodległość – cenny dar, który należy szanować i mądrze z niego korzystać. Przez cały ten czas, w tle wszystkich historycznych wydarzeń byli obecni leśnicy. Z woli politycznej zrodziły się w II Rzeczypospolitej Lasy Państwowe, stanowiące jedną z najważniejszych gospodarczych podpór kraju w międzywojennym dwudziestoleciu. Leśnicy nie zmarnowali danego im czasu, pracując ofiarnie po to, by Polska mogła dziś szczycić się ogromnym bogactwem lasów. A kiedy trzeba było, na wezwanie Ojczyzny, pracownicy lasu bez wahania składali daninę krwi, stając w obronie niezbywalnych praw narodu.