Miejsca pamięci narodowej

Dodaj do planera Usuń z planera
cmentarze

Cmentarz - I wojna światowa

  • Nadleśnictwo: Kozienice
  • Okres historyczny: I wojna światowa
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej polegli żołnierze rosyjscy, niemieccy i austrowęgierscy przy fortyfikacji Wisły w końcu VII 1915 r. Wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 274/A z dnia 06.09.1984 r. W utrzymaniu obiektu współpracuje Urząd Miejski w Kozienicach.