Miejsca pamięci narodowej

Dodaj do planera Usuń z planera
cmentarze

Cmentarz - I wojna światowa

  • Nadleśnictwo: Kozienice
  • Okres historyczny: I wojna światowa
Cmentarz umiejscowiony w czole wydmy opadającej stromo w kierunku wschodnim w miejscu fortyfikacji związanych z przebiegającą tędy linią frontu z października 1914 r. Na cmentarzu pochowano 402 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej w 2 dużych grobach masowych oraz kilkunastu pojedynczych. Tu pochowano również partyzanta z II wojny światowej Michała Gumińskiego. Na wzniesieniu mur z czerwonej cegły i tablica z napisem: P.POR. Michał Gumiński ps. „Cezar” organizator i D-ca jednego z pierwszych Oddz. Partyzanckich A.K. Insp. Radom. Zginął 24.II.1944 roku w gajówce Kobyli Las. Koledzy z A.K.