Miejsca pamięci narodowej

Dodaj do planera Usuń z planera
cmentarze

Cmentarz wojenny - Augustów I

  • Nadleśnictwo: Kozienice
  • Okres historyczny: I wojna światowa
Dwa groby masowe w postaci kurhanów i 3 rzędy grobów pojedynczych. Wg różnych źródeł na cmentarzu spoczywa od ok. 400 do 796 żołnierzy z armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej, poległych w II połowie X 1914 r.